PÍSNĚ, KTERÉ MÁM MOC RÁDA, BÁSNĚ, POVÍDKY A PŘÍBĚHY, KTERÉ OBČAS VYTVOŘÍM, aneb o životě jako takovém...

Témata

KRANTI-REIKY

ZDE SI MŮŽETE POPOVÍDAT ON-LINE

BannerFans.com

Kniha vzkazů pro autorku stránek

Dnešní návštěvy:

Statistika

Konec korupci!!!

logo nadačního fondu proti korupci

PODNIKÁME BEZ KORUPCE

Podnikáme bez korupce

podnikat bez korupce

  1. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.
  2. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.
  3. V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci je nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

Konec kapitalismu se blíží, nové ekonomiky jsou na spadnutí, aneb mysleme na celou planetu a její osud!

Konec kapitalismu nadosah a zrod nové éry.

 I tyto témata probírali ekonomické špičky na světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Touto konferenci, tak dali státy světa najevo, že problémy současného systému, který je založen na konzumu a spotřebě, přerůstají přes hlavu už i jim.

Kapitalismus už nedokáže uspokojit problémy tohoto světa. Planetě dochází zdroje k tomu, aby uspokojila vzrůstající nároky na spotřebu lidstva. Morálka a pevné zásady, tedy to co z nás dělá lidi, je pošlapáno, a zbyly už jen prázdné pojmy.

Otázkou tak zůstává, jaký systém nahradí ten současný, založený na bezbřehém konzumu. Bude to snad systém založený na morálce, práci a talentu? Nebo si i tyto přednosti a ctnosti někdo „šikovný“ dokáže koupit?
17.11.2012 až 19.11.2012 NOVÝ LISTOPAD, ALE JIŽ SE ZKUŠENOSTMI S TÍM SAMETOVÝM!!
ZAČNĚME ZNOVU A LÉPE!


Lidé,
zdál se mně sen. Sen, kdy jsem stál na velkém kopci obklopen krajinou plné krásných lesů a polí, vesniček i měst v dáli. Zdálky bylo vše krásné a lidé spokojeně žili, nadechnul jsem se a cítil vůni spadaného listí, cítil jsem, že v takové zemi se musí dobře žít, má vše co člověka od života může žádat. Šel jsem tedy po mokré trávě do první malé vesničky, mé kroky vedly kolem starého polorozpadlého statku, zastavil jsem se a uviděl propadlou střechu a zrezlé pluhy a traktory, jako by se zde zastavil život. Přemýšlel jsem, ale šel jsem dál: „proč lidé v tak krásné zemi neobdělávají půdu“? Ve vesničce jsem nepotkal žádného člověka, lidé stáli za okny se strnulou tváří za záclonou a sledovali mé kroky, mával jsem jim, ale nereagovali. Nevěděl jsme co se děje, co jsem jim udělal, co se jim stalo. Dům od domu jsem pokračoval, jako všichni jako by se báli promluvit, jako bych byl nebezpečím, že snad jen slovem bych mohl uzavřít smlouvu a připravit je o vše? Klepal jsem na vrata, mával, ale cítil jsem, že se mě bojí otevřít, někteří volali, že nic podepisovat nebudou ať táhnu, nechápal jsem. Okamžik, kdy jsem stál na kopci a nadechl se vůně lesů a listí a viděl pohostinnou zemi se vytratil, cítil jsem nejistotu, strach, byl jsem zmatený. Ta krásná krajina mně hřála, ale už nebylo vše tak krásné jako na kopci – lidé se báli, jako by nechtěli žít! Jeden muž stál u branky, pozdravili jsme se a já se ho zeptal :„ co se stalo?“ on se rozhlédl a říká : „pojďte dál“. Skromné bydlení a na stole mnoho složenek a dopisů s pruhy různých barev. Aniž by se mně ptal postavil na čaj a začíná vyprávět ……. V roce 1989 se v naší zemi udála změna politického systému, která měla přinést svobodu lidem v podnikání i životě a měla poctivým schopným lidem pomoci vytvořit prostor pro život a podnikání, a tím i zaměstnání pro společnost. Moc však dostaly politické strany a lidé v nich přinesli možnost svobodně volit, avšak nikdo netušil ,že právě v těchto stranách byli už připraveni lidé - morální hyeny, které roztrhaly právo a zemi celkově na kusy,společensky ji rozdělily podle profesí, věku, barvy pleti. Lidé po prvních kauzách věřili, že se vše lepší, ale stav se skrytě zhoršoval, policie, soudy, úřady, vše ta rakovina politického systému stran ovládla a metastazovala. Lidé přestali věřit volbám, policii, soudům a rezignovali, volební účast se snížila na 30%, ale politikům to nevadilo, radovali se z vítězství a lidi dále upadali do chudoby a osobních tragédií. Podnikatelské prostředí, které mělo vytvářet pracovní místa, bylo jen bojem o přežití za minimální mzdy a nebezpečné životu i zdraví, stres a boj o přežití ničil duše lidí. Politici zemi zadlužovali skrze světovou finanční oligarchii - světovou banku a měnový fond, finančníci si mnuli ruce nad úroky a politikům směle půjčovali peníze aby si politici nakradli a díky své omezenosti zadlužili vlastní zemi a tak mohli i sponzorovat t yco zase na oplátku platili volební lživé kampaně, devastace slov a hodnot pokračovala. Lživé kampaně a honosně předávané předražené projekty , mnohdy nesmyslné a zbytečné investice, kde se práce měnila v otroctví cizinců i našich lidí. Lidé vyčerpáni opouštěli zemi , hádky v rodinách i klima ve společnosti z finanční tísně a následné rozpadající se rodiny a unavení lidé, vše toto upevňovalo systém a „šikovně“ připravený volební zákon, který dával moc partajím jen upevnil moc mafie a ta plně ovládla zemi. „A co televize , rádia, novináři, proč oni nepomohli, copak není cesty jak toto zastavit, neexistuje snad možnost jak vše změnit?!“ „ Ano pane, je možnost začít znovu, ale všechna masmédia jsou koupena korporacemi, těmi samými co ovládají politický systém, a politické strany lidem tak cestu zatajují. Unavení lidé se dívají jako ovce,na to co je jim předloženo za lži a nemají sílu bojovat o nic jiného než o přežití, stali se z nich konzumenti lží, zkažených potravin a devastace hodnot i duší lidí je v plném běhu. Lidé před a v roce 1989 bojovali za to, aby žili a mohli svobodně mluvit a dnes po 23 letech musí mlčet více než dříve, nesmí mluvit proti systému, jinak přijdou o práci a zničí je banky a úvěry, které jim díky vládnoucím strukturám, umožnily za lichvářské úroky pořídit si bydlení.“- „To není nikdo, kdo by se postavil a veřejně požadoval změny?!!“ –„Je mnoho lidí, ale nejsou sjednoceni, většina z nich díky médiím o sobě neví a to systému vyhovuje, jsou i tací co jezdí po celé zemi ozvučenými auty a hlásají ZMĚNU VOLEBNÍHO ZÁKONA V DEMOKRATICKÝ a to tak, že NEBUDOU VOLENY POLITICKÉ STRANY a lidem předkládány už nemocné kandidátky, ale budou voleni –delegováni přímo lidé, aby mafie nemohla skrze strany prověřené lidi delegovat a ovládat. Píše se rok 2012 „pane“ a lidé už mnohdy nemají co ztratit a snad už si uvědomili, že schovávat se za oknem a čekat na popravu systémem není už déle možné. Lidé jsou vyzýváni po internetové síti, aby tento rok 17, 18 a 19.11 vyšli v ulicích Prahy a sjednotili se právě pro ZMĚNU VOLEBNÍHO ZÁKONA, tato změna vypadá na první pohled jako jednoduché řešení až příliš jednoduché ale je logická a pochopitelná a je prvotním krokem, který mafii uřeže chapadla a ona tak ztratí moc nad řízením země. Ti lidé co poukazují na tuto základní změnu už zavrhli strach, nechtějí být politiky ale ani součástí podvodu na lid i znevážení jména demokracie, ale jsou nositeli a strážci myšlenek, které považují za řešení tohoto stavu – řešení podvodu. Hlavní myšlenkou je změna volebního zákona, ale podstatné je i zastavení bankovní mafie a moc oligarchie v zotročování lidí, kde mzda zaručí jen holé přežití, ale miliardové zisky mnoha podvodníků. Věřím pane, že volání těchto lidí pro sjednocení do Prahy bude velký krok pro naši zemi, a že to lidé začnou vnímat. Věřím, že už poučeni ukončíme zlý sen a zastavíme metastáze společenské rakoviny, díky, které naše země byla rozkradena, stala se z ní na povrch krásná země, ale uvnitř selhaly morální a duchovní hodnoty a ona umírá, umírá i slovo demokracie, ale lidé musí pochopit ž demokracie zatím nikde na světě nebyla a je třeba k ní vykročit, dnes žijeme v KORPORACII – můžeme volit jen delegáty spolků ovládaných korporacemi. Dnes žijeme v politiky zaprodané zemi, zemi kde se na úrodných polích pěstuje nafta a geneticky upravené - modifikované potraviny pro ekonomické otroky aby nemocní a vystresovaní byli oškubáni farmaceutickou mafií, kde na orné půdě stojí mohyly politického systému – fotovoltaické elektrárny, pastvy už nejsou plné zdravých krav a ovcí, ale ty co zbyly jsou zavřeny v kotcích a jedí masokostní moučku a tedy sebe sama, aby rychle měla váhu pro prodej. Musíme osvobodit zemi od politického systému plného nezodpovědných zlodějských politiků, kteří se organizují v politických stranách a jsou ovládány mafií…je mnoho špatného a situace se jen horší! Musíme každý udělat maximum a to začíná tím, že teď v listopadu přijedeme do Prahy a vyslyšíme tím hlas a volání odvážných bojovníků za SKUTEČNOU DEMOKRACII ,jak tyto myšlenky nazývají. Musí už započít konec ZLÉHO SNU pro slušné lidi a zemi. Klaus a celý politický systém selhal, byli jsme zaprodáni systému, který mafie kontroluje a ovládá v plné míře. Píše se rok 1989 a blíží se datum, kdy měla přijít demokracie, blíží se 17.11.1989/2012 …cítíte to?... cítíte, že je něco špatně! Cítíte úzkost a chcete se probudit a nadechnout se stejně jako já!“ PROSÍM ..PROBUĎME SE, NADECHNĚME SE!

PROČ MUSÍME ŽÍT V ZEMI KDE SE LIDÉ TRÁPÍ ve finančním a společenském blátě, kde politici kradou a utahují lidem opasky a říkají jim, že si vše prožrali, nechávají je okrádat v právním a pracovním bordelu a posílají na ně exekutory co se neštítí ničeho …TEN SEN UŽ MUSÍ SKONČIT… !CHCI SE PROBUDIT!…PROSÍM PROBUĎME SE, PROSÍM VZBUĎTE MNĚ UŽ NEMOHU DÝCHAT, KDYŽ VIDÍM TO ZBYTEČNÉ UTRPENÍ LIDÍ CO SMRTÍ UTÍKAJÍ PŘED ŽIVOTEM V „PRÁVNÍM“ STÁTĚ a DEMOKRACII!
Teď musíme začít každý u sebe, šiřte tyto termíny dní 17., 18., 19.11.1989/2012 a šiřte povahu změny všude kolem sebe a to s láskou, všemi směry a prostředky, lidé o tom musí vědět a na pondělí 19. nahlaste dovolenou, ať blokádou donutíme TV mluvit, lidem dát vzkaz a pozvat je do Prahy,a politiky donutit odstoupit i včetně prezidenta, vše je připraveno tak, aby průběh byl v souladu s ústavou a listinou práv a svobod. MYŠLENKA SJEDNOCENÍ A ŘEŠENÍ = ZMĚNA VOLEBNÍHO ZÁKONA BEZ POLITICKÝCH STRAN ..DEMOKRACIE JE VLÁDA LIDU ne POLITICKÝCH STRAN a kdo pochybuje, či se ptá „zda toto někde funguje“ pak říkám, že budeme první a bude nám ctí ukázat světu, že nejsme a nikdy jsme nebyli jako společnost banda podvodníků, zlodějů per a národních vlastizrádců ani poklonků jakékoli mafie. Dejme světu myšlenky, které se zapíší do dějin lidstva a změní je k hodnotám odlišujících nás od zvířat, ke spolupráci, odvaze a moudrosti.
Vždy budu bojovat za slušné lidi, kteří neztratili odvahu, srdce a rozum. Miloš Cach, 33 let, dvě děti, Pardubice, vyučený potrubář/ zaměstnanec/ živnostník/ podnikatel ale především občanský aktivista, šiřitel myšlenek cesty ke SKUTEČNÉ DEMOKRACII. Jsem pro změnu zakládající se ve ZMĚNĚ VOLEBNÍHO ZÁKONA kde budeme delegovat občany a to plně odpovědné a odvolatelné, to vidím jako počátek ukončení pravěké demokracie v rukou finanční oligarchie.

„ 17.11. roku 1989 se blíží, poučený národe probuď se a prosím POVSTAŇ k ČINŮM!“
www.sk-de.cz ..politické strany selhaly a je třeba změnit volební zákon dle paragrafu 21 LISTINY PRÁV A SVOBOD a především bodu 1. a 4. které nám jsou politickou mocí záměrně upírány!
Nechci tiše přihlížet, nenechám se ani duševně ani fyzicky zotročit a budu POZNÁNÍ učit své děti, pevně stojím za myšlenkami SKUTEČNÉ DEMOKRACIE, myšlenkami které je třeba lidem říci a začít uskutečňovat, myšlenky které se nedají zneužít proti lidem ale naopak –OSVOBODÍ JE, uskutečňovat myšlenky je dar člověku –VYUŽIJME DARU!. DEMOKRACIE, je vláda lidu, tak zlomme lživost médií a vytrhněme jej ze spárů politických stran!PROSÍM PROBUĎME DALŠÍ, PROBUĎME NÁROD -BLANIČTÍ PŘIJEDOU AŽ KAŽDÝ NAJDEME ODVAHU V SOBĚ!

http://www.sk-de.cz/


 

 
www.milepola.webgarden.cz / © 2007 by milepola a thinnka kontakt milepola@seznam.cz