PÍSNĚ, KTERÉ MÁM MOC RÁDA, BÁSNĚ, POVÍDKY A PŘÍBĚHY, KTERÉ OBČAS VYTVOŘÍM, aneb o životě jako takovém...

Témata

KRANTI-REIKY

ZDE SI MŮŽETE POPOVÍDAT ON-LINE

BannerFans.com

Kniha vzkazů pro autorku stránek

Dnešní návštěvy:

Statistika

Konec korupci!!!

logo nadačního fondu proti korupci

PODNIKÁME BEZ KORUPCE

Podnikáme bez korupce

podnikat bez korupce

  1. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.
  2. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.
  3. V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci je nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

ZDE JE ŘEŠENÍ: REFORMA SES

http://www.obcanskysnem.cz/
ZDE JE ŘEŠENÍ: REFORMA SES

Jistě o této ekonomické reformě 
SES, ještě hodně uslyšíme


     

Úryvky z filmu:

Zásobujeme li se NAVZÁJEM, je výsledkem mé práce to, že ostatní jsou sytí.

Až z iniciativy OSTATNÍCH mám prospěch i já sám.

INICIATIVU si však nemohu koupit, jen ji umožnit.

Při vědomí takto změněného paradigmatu je pro mě velmi zahanbující, když člověka, který pro mě pracuje, ponižuji tak, že se musí plazit v prachu, jen aby přežil. HANS STALLKAMP.

Stát se otrokem peněz, co je to?
 Že člověk všechno své konání měří penězi, jako kdyby peníze byly hodnotou.
 A myslí si, že peníze mají sloužit především k dalšímu rozmnožování peněz, větší moci nad penězi druhých a jejich životy.
 Otroci peněz zotročují ostatní mocí, kterou sami propůjčují penězům.

Měli bychom vycházet z toho, že pracovní trh v budoucnu nebude pravděpodobně schopen začlenit všechny obyvatele do společnosti.....

S nepodmíněným záladním příjmem, by se část peněz na základě demokratickému rozhodnutí stala pro každého

 a pro všechny prostředkem ke skutečné svobodě.

Peníze jsou sluha, člověk je král . . .

Kvůli hladu a jeho důsledku zemře každou hodinu 1000 lidí.
Dítě, které v dnešní době zemře hlady, je zavražděné.

PROTO JE STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ZBĚSILÝ A DÁL NEUDRŽITELNÝ!!!!

Zde je východiskem reforma SES kde je podrobně popsán
 
NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM - MES

MES = minimální ekonomický standard, příjem pro každého, bez návaznosti na práci....Vše se podrobně dozvíte z filmu švýcarské produkce
http://grundeinkommen.tv/ zde,
a následně z odkazů výše uvedených.


 

Ukázka z dizkuze k ekonomické reformě:

Dobrý den, dneska jsem zahlédl v jedné diskuzi odkaz na návrh minimální mzdy, který mě navedl na tuto stránku. Velmi mne to zaujalo, je to zajímavá myšlenka a pokud by po pádu komunismu vládu vzali do rukou odborníci kterým jde o blaho národa a né "ekonom" Klaus, umím si i představit že by to bylo lehce realizovatelné. Nemám strach z nějaké neufinancovatelnosti, nebo slabé motivace. Člověk by měl chodit do práce jako svobodný a né proto aby přežil. Stejně tak děti do školy by měli chodit kvuli seberealizaci a ne proto aby si zajistili slušnou práci. Současný systém je skutečně neudržitelný a směřuje jen k nenávisti a násilí a stresu. Je jen logické a správné, že by člověk který svou prací vytváři hodnoty byl stejně, nebo i lépe placený než člověk který sedí celý den v kanceláři a nic nedělá, protože už jen to samo o sobě je velkou odměnou a ne aby měl ještě vyšší plat než dělník který ho živí. Osobně jsem si vyzkoušel i manuální práci i práci na vysokém postu v kanceláři a kdokoliv kdo říká že ti v kanceláři si dvou a více násobné platy zaslouží asi v životě manuálně nepracoval.

Trochu mi však dělá obavy co na tohle řeknou ti co ovládaji svět. Nebude se jim líbit představa že by otroctví které tady pilně 20 let budovali skončilo. Nebude se jim líbit že v jejich továrnách které koupily za symbolické ceny budou pracovat lidé kteří budou muset dostávat vyšší mzdu protože co si budeme nalhávat při současných platech a daňových úlevách by mzdové náklady asi narostly. Nebude se líbit ani majitelům bank a lichvářských společností že nebudou mít takové žně, že nebudou mít miliony ubožáků které by mohli ještě více okrádat.  Vím že 90% lidí by na tomto systému vydělalo a byli by štastní, ale co s těmi 10% mocných a jejich arogancí? Na tohle je každá demonstrace slabá. I kdyby se sešlo u hradu milion lidí nebude to stačit. Jediná možná cesta by byla vyhrát volby a mít dostatečný počet poslanců na změnu ústavy. a všech zákonů. Pak by stále zůstával probém se zahraničními politiky, kteří ve strachu o to že přijdou i o své otroky by se to snažili zarazit za použití všech prostředků.

Rád bych se tedy dozvěděl něco o vašem plánu jakým způsobem chcete suveréně vyhrát volby a hlavně jakým způsobem chcete hodnotit charakter a morálku kandidátů do vlády. Protože co si budeme nalhávat, většina lidí je za určitých okolností podplatitelná a ti budou první, kteří tam budou chtít sedět, jediná možnost by bylo zrušení imunity až na několik vyjmenovaných případů a zavedení maximální možné odpovědnosti za své rozhodnutí.

Děkuji za případné reakce........

Dobrý den pane Jaroslave,

kolegové se již k vašemu dotazu vyjádřili, tak já napíšu jen něco k minimální mzdě (MM) - její výše - 26 400,- Kč/měs může na první pohled vyvolat "nedůvěru" u čtenáře, ale pokud tuto "nedůvěru" čtenář překoná a bude pokračovat ve čtení dál, zjistí, že v této částce je zakalkulována i hypoteční splátka na byt 1+1 v hodnotě

 1 500 000,- Kč + 5% na údržbu - tímto způsobem se garantuje právo na bydlení každému občanovi, který pracuje nebo chce pracovat. Tato vysoká MM vůbec neznamená, že bude zatěžovat podnikatele vyššími náklady a že výrobky z tohoto důvodu budou dražší než dnes. Není tomu tak, protože:

a) ruší se veškré daně - kromě 3 uvedených a složená daňová kvóta je 20 % s tím, že co se týká zdravotního pojištění (10%) a důchodového pojištění (5%), platí se pouze ze základu daně nepřevyšujícícho 50 násobek roční MM, daň z příjmů je tedy 5%

b) odvody z mezd za zaměstnance se neplatí - NULA % (dnes je to pokud se nepletu cca 34%)

c) úroky z půjček jsou - NULA % (dnes je to cca 7 - 9 % pro podnikatele)

d) DPH je NULA % (dnes je to cca 17.5%)

e) účetnictví nevyžaduje speciálně školené auditory a daňové poradce

f) atd

takže v konečném výsledku, když odečtete výše uvedené úspory, konečná cena výrobků vůbec nemusí být vyšší ...

Obyčejně lidé argumentují tím, že to není možné, že se vybere málo na daních - systém SES se nefinancuje pouze z vybraných daní, ale prostřednictvím 4 kanálů, kterými se emitují do oběhu NPP - nároky na peněžní plnění - najdete je na schématu v textu reformy ...

Co se týká systému SES obecně, je postaven na kooperaci všech společenských vrstev, na kooperaci veřejného a soukromého sektoru společnosti s tím, že pouze v soukromém sektoru je volný trh a konkurence, která nevylučuje kooperaci mezi podnikatelskými subjekty. Důležité je, že v soukromém sektoru podniká a pracuje pouze ten, kdo chce.

SES je postaven na svobodné volbě občana a jeho odpovědnosti celým majetkem a budoucími příjmy, žádná imunita, žádná privilegia, právo platí pro všechny stejně.

Důležitý je též průběžný elektronický volební systém, který umožňuje občanům kdykoliv odvolat zvoleného poslance, zastupitele, hejtmana, starostu, předsedu Ústavního soudu, Nejvyššího soudu či Správního soudu ...

SES je občanská společnost, která bude tím lépe fungovat, čím aktivnější budou její občané.

Je to o tom, že bez "práce nejsou koláče" a "jak si kdo ustele, tak si také lehne" :)

Dobrý den p. Jiří,

Děkuji za informace tohle všechno mi je jasné. Vidím to jako návrh, se kterým by se podle situace dalo dál pracovat. Věřím, že to máte dobře propočítané a že jste vzal v potaz veškeré aspekty.

Pokud by se zavedl tento systém skutečně by byly díky zjednodušení jisté úspory. Nebyly by sice asi tak závratné, jelikož by tyto nové lidi bez práce živil stát i nadále ale díky zamezení vývozu peněz do zahraničí by se to ufinancovat i mohlo. Zvláště, pokud vemu v potaz skutečnost, že pokud má stát armádu lidí, které platí a kteří chtějí pracovat, odpadají mu náklady s veřejnýma zakázkama. Může si vše postavit sám. Už jenom tahle věc by znamenala úsporu stovek miliard ročně.

Jediná skutečná má obava tkví v tom, jak to přednést veřejnosti aby tomu lidé uvěřili a byli ochotní za tím jít. Četl jsem, že už na tom pracujete 2,5 roku. Pokud vemu, že skutečně přesvědčení jsou členové na této diskuzí čili 134 lidí a pokud bych to vynásobil např. koeficientem x50 což beru lidi, kterým to utkvělo v paměti, stále je to nepatrné množství populace. I pokud by to šlo hladce a množství lidí, kteří berou tento systém jako alternativní možné řešení se každý rok zdvojnásobil, můžeme se někam dostat nejdřív za 10 let. Už nyní jsou v našem státě napáchány nenapravitelné škody. Co bude za 10 let si netroufám říct.

Lidé by nejsnáze uvěřili známým osobnostem, bohužel však známé osobnosti jsou na tom pomyslném vrcholu pyramidy a bude málo těch, co by se chtěli opět stát „obyčejnými smrtelníky“ Prostě chybí prostředky na osvětu a chybí také známá jména.

Ten stav se postupně mění, pracuje se také na přípravě prezentace na veřejnosti. Podstatné je, že se s postupujícím časem mění i "prozření" lidí - hledají alternativu a dříve nebo později se nakonec všichni sejdeme. Stávající systém je nereformovatelný, je v sebedestrukční fázi a ať již stávající "elity" udělají cokoliv - na řešení v tomto systému je pozdě.

SES nemůže lidi k ničemu nutit - musíme projít celou cestu postupnými kroky, což představuje velkou práci, přesvědčování lidí, trpělivost ...  čím více se nás do tohoto zapojí, tím více lidí oslovíme a snad i přesvědčíme ...

Pořádali jsme mnoho besed o reformě, bude se v tom kromě jiného dále pokračovat, pokud máte možnost zorganizovat nějakou besedu o reformě ve svém okolí, rád přijedu ...

 

TAKÉ Z DIZKUZE:

Vážený pane Libore, myslím, že se na Vás obracím pouze po druhé . . .a naposledy a to ne abych diskutoval, ale proto, abych se Vám pokusil vysvětlit marnost tohoto souboje na diskuzi, protože je to jen o nepoznání sil, které bojují o svou záchranu, protože detaily o které jde v debatě - ekonomické postuláty, frakční rezervy, úrok, inflace  je pouze o morálce těch, kteří je využívají už pár století k získání moci nad touto planetou, protože lidé bez chamtivosti o stále rostoucí moc by je mohli používat v klidu pro dobro celé společnosti - ale tady je kouzlo Vašeho nepoznání, mávnutí rukou nad "konspirací", která už čouhá jak sláma z bot ve všech mocensky neovládaných informačních zdrojích , ale Vy je odmítáte jenom vzít na vědomí, natož se jimi vážně zabývat - a je to četba už historická - sága rodu Rotschildů (Bauerů) , varování presidentů Eisenhowera (Potenciál katastrofálního nástupu pošetilé moci existuje a bude trvat)  Kenedyho (jehož vzepření se ho stálo život), bývalého šéfa Světové banky Stiglitze (Když je národ na "kolenou", tak MMF efektivně zužitkuje tuto výhodu a vyždímá poslední zbytky krve z něj ), je toho tolik, že by nestačila všechna písmena napsaná od počátku zrodu této diskuze, ale já Vám rozumím, pomohla k tomu i Vaše fotografie na chvíli umístěná na diskuzi - mladý energický muž se sportovními zájmy, brýle, účes - vše šik, pracovně úspěšný ale v práci i ve sportu díky egu připouštíte pouze výhru,nemáte chuť na prohru, ale ani na pouhou hru - život,poznávání, proto se na svět a své bytí díváte pouze prizmatem své peněženky a to není výčitka, stejným prizmatem peněženky se musí dívat i tisíce důchodců, matek samoživitelek a další tisíce nedosahující ani průměrné mzdy - kdysi za komunistů na "Živitelce" odpověděl Adamec na stížnost na malý plat někoho z davu -"tak vydělávej víc" - také odpověděl prizmatem své peněženky, a to je všechno  stále o pochopení a uvědomění si řízení tohoto kolapsu bytostmi s chladným rozumem a kalkulem, bez spoluúčasti srdce a vyššího poznání- mimochodem víte že srdce je dle posledních výzkumů 100x elektricky a 5000x magneticky silnější než mozek ? opět můžete mávnout rukou, ano smíte, je to Váš život a můžete se uzavírat před širokým pohledem na svět a vesmír, před zašlapanými vynálezy geniů minulých století, které se nehodily do plánů té "konspirace"- rozumějte nejbohatších rodin této planety, které ústy vyššího illumináta v Německu sdělila autorovi knihy - nedáme volnou energii lidem, a tak cca 5000 vynálezů je v terzorech, aby lidstvo zůstalo pod jejich uzdou, hlavně aby o tom ani nic nevědělo, proto se postupovalo  pěkně pomalu, z generace  na generaci, aby se zapomínalo ina to jak dělníci rozbíjeli stroje na přelomu minulých staletí (18-19) a aby se nepochopilo, že současná robotizace a elektronizace je další fází tohoto pokroku, kdy nebude třeba "pracovních sil", tedy živých lidí, v pohledu loby zbytečných životů, důležitý je přece zisk a výhra nad konkurencí - a to jak jistě připustíte je nízké poznání toho, proč jsme na této planetě, co je život a zda má být člověk jenom "homo economicus" a co je přednější - Vy  si opravdu nepřipouštíte, spolu s Vašimi kolegy tu obrovskou změnu, která se už valí z vesmíru, pro kterou je tato planeta zrnkem máku, ale velice cenného svým životem, lidstvem, vědomím - nepřipouštíte si zradu na lidstvu utajením 60 let staré smlouvy presidenta Eisenhowera a vojenskoprůmyslové loby s mimozemskou civilizací, která není pro povznesení lidstva, ale naopak pro uchování současného stavu duality a podřízenosti? -opět můžete mávnout rukou, je to tajemství utajované více než vodíková bomba - přečtěte si uvolněné tajné dokumenty z Roswelu - ale máte o to zájem? prvotní je přece u Vás ekonomika, ale kolik lidí na této planetě žije za dolar na den, aby někteří mohli vlastnit paláce a jachty o délce několika Kolumbových Santa Marií - to nevyčítám Vám, jenom ukazuji přerostlou chamtivost a bezbřehou moc, která se bojí o svou existenci, buduje si v Australii nové středisko své moci a ovládání světa, pěkně stranou od davů New Yorku a Londýna, přesně dle 5 bodů co elita chystá v roce 2012 od svědka Lidseye Williemse, je toho mnoho co by bylo dobré abyste věděl, pak byste pochopil, že SES je naděje jak vyrazit nástroj moci z rukou elity, naděje pro morálnější budoucnost , aten nástroj moci - peníze, může pomáhat, ale i zotročovat a zabíjet - nemůžete se najíst zelených papírků ani jachet, ale co můžete pochopit je to proč nám byl dán život - snažit se o vyšší poznání, pochopení a krotit své ego -mohl byste být dle svého mládí mým synem avyprávěl bych Vám mnoho o cestě lidstva - pokud byste měl zájem, ale to až do roka a do dne, jak zní "cosinova věta", kdy pokud budeme oba naživu Vás volám k další debatě, protože do té doby nebudu reagovat, je to jen dopis , jedna věta pro Vás.

        Zajímavý rozhovor:
CO neSMÍTE VĚDĚT!

Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. Knihu lze koupit.

V začarovaném kruhu.
Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem:

Pane Morrisi, v dubnu tohoto roku Vám vyšla v němčině velmi pozoruhodná kniha s názvem "Co neSmíte vědět! ". Tvrdíte v ní, že evropské i americké hospodářství se řítí do slepé uličky. Zatím se to však nestalo a vypadá to tak, jakoby dosavadní systém mohl pokračovat donekonečna dál. Stojíte si ještě za tím, co píšete? 

Ano, samozřejmě. Je nepochybné, že světová ekonomika se zhroutí, neboť musí! Otázkou je pouze - kdy.

Ale proč jste si tak jistý? Německé hospodářství se údajně znovu začíná vzmáhat, kurzy na burzách stoupají, Řecko bude zachráněno a vše bude opět dobré, nebo snad ne? 

Ano, bylo by to hezké, ale takto to fungovat nemůže. Všechny řeči o rozmachu jsou jen těžkopádným pokusem uklidnit masy. Čísla a statistiky jsou velmi jednostranné, vypracované ve prospěch jejich objednavatelů a nevypovídají o ničem. Hospodářství objemově roste jen proto, že se na trh pumpují stále větší objemy peněz. Tyto peníze, díky vysoké inflaci, mají však stále menší hodnotu. Na papíře najdete proto vyšší čísla obratů, ale to neznamená, že tyto peníze mají i větší hodnotu. Je to jen hra s čísly, v kterých je mnoho nul. Vrstvy obyvatelstva s nižšími příjmy rychleji ztrácejí, zatímco horní vrstvy vyhrávají. Probíhá zde násilné přerozdělování. Když to většina lidí pochopí, začne to být horké.

A proč podle Vašeho mínění politici proti tomu nic nepodniknou? 

Neboť většina z nich nic netuší. Momentálně se všichni politici pokoušejí oddálit kolaps světového hospodářství a následné nepokoje, aby k hororovému scénáři nedošlo během jejich funkčního období, ale až v další legislativní periodě. 

V souvislosti s tímto tématem je pikantní zpráva jednoho policejního komisaře z Berlína, který pracuje v Bundestagu jako bezpečnostní pracovník, a z toho důvodu je s poslanci v kontaktu každý den. Před několika týdny si u spřáteleného stavebního podnikatele v Chiemgau objednal dům a žádal ho, aby mu ho rychle postavil! Když se ho tento ptal proč, řekl, že zanedlouho se vše zhroutí, a že penzijní kasy jsou prázdné, Řecko je na mizině a nic ho prý nezachrání a že politici o tom vědí, jen to lidem neřeknou. Tato zpráva pochází ze šestého července 2011, je tedy úplně čerstvá! Politici vědí, že to, co se děje, nemůže dobře skončit, i když to v celistvosti přesně nechápou. Pro ně je důležité, aby si ponechali svá privilegia a mastné platy. Je vskutku těžké, aby někdo realisticky posoudil momentální stav, když neví nic o ekonomice, penězích a zlatě, bankách či burzách. Podívejte se, kdo stojí v čele Německa. Z jakých profesí přicházejí kancléřka a vicekancléř? Jakou kvalifikaci mají, aby mohli stát v čele národa s takovým hospodářstvím? A co čelní představitele EU? Nevíte, zda se máte smát nebo plakat! Takový tým by mohl možná stát v čele kuželkářského spolku, nikoliv však vést celou Evropu. To se jim nepodaří. Ti nechápou, že jsme se ocitli v bodě, kdy se hospodářství musí zhroutit!

Tvrdíte, že se hospodářství musí zhroutit? Proč? Můžete to vysvětlit podrobněji?  

Náš hospodářský systém je vybudován na principu neustálého růstu. Nekonečný růst je však na konečné planetě nemožný. 

Systém je sestaven tak, že hospodářství roste jen tehdy, když se soukromé osoby, firmy nebo státy zadluží. Tím, že si berou úvěry, jsou vytvořeny, vznikají, nové peníze, které dříve neexistovaly – tomu se říká "tvorba peněz". Peníze ve formě kreditů si banky vlastně vymýšlejí, vyrábějí je z ničeho. Tyto peníze reálné neexistují, nejsou přítomny fyzicky, jsou jen na papíře. Na začátku nového hospodářského cyklu tyto nové peníze oživují trh. Všichni jsou pak velkorysí, kupují a investují, do čeho se jen dá. Pak přijde moment, kdy začínají být lidé prostopášní, narůstají ceny nemovitostí, surovin i spotřebitelské ceny, a vznikají tak bubliny; banky "vyrábějí" stále více a více peněz a prodávají je za úroky a úroky z úroků dobře naladěným spotřebitelům. Rostoucí množství finančních prostředků v oběhu znehodnotí peníze a dochází k inflaci. V jistém bodě začínají pak ceny stoupat rychleji než příjmy, lidé si mohou dovolit stále méně a hospodářství začíná zadrhávat. Současně dluhy z úvěrů tak narůstají, že se lidé, obce, i celé státy začínají pod tíhou úroků dusit. Nejsou schopni je platit, a proto prodávají za babku všechno, co má hodnotu, aby tak vyrovnali alespoň část dluhu. Po nějakém čase se zhroutí vše, protože už není z čeho.

Je to bod, ve kterém je nyní Řecko? 

Přesně. Přičemž Řecko má na tomto chaosu jen nepatrnou vinu. Řekové neměli žádnou šanci a v rámci Eurozóny museli jít ke dnu. Bylo to zjevné už předem.

Jak to myslíte? Proč to bylo patrné už předem? 

Německo je velmi hrdé na to, že exportuje množství vysoce kvalitního zboží. To je skvělé a pro ostatní státy to dokonce není žádným problémem, pokud mají vlastní měnu. Tehdy mohou například na německé zboží zvýšit cla a postarat se tak o to, aby jim alespoň část peněz zůstala doma a neputovala do Německa. Pokud tedy měli Řekové vlastní měnu, některé jejich produkty mohly konkurovat německým. Snad nebyly až tak kvalitní, ale pro Řeky byly výhodnější než německé zboží, v jehož ceně byla i cla. Řecko mohlo ovlivňovat směnný kurs k německé marce. Jako turistická země Řecko přitahovalo turisty za poměrně výhodné ceny. Potom se národní měny i cla zrušily. Tehdy už řecké zboží nemohlo konkurovat německému a všechny peníze proudily do zahraničí. Řecké hospodářství úplně ochablo, podniky začaly propouštět lidi, klesly příjmy z daní a vláda začala nabírat stále více a více půjček, které samozřejmě nemůže zaplatit. Jak by také mohla, odkud by měla tyto peníze vzít? Ano, mohla by si vzít nové půjčky, aby zaplatila úroky předešlých dluhů, ale to je patologické.

Znamená to, že tento systém vlastně více vyhovoval Němcům než Řekům? 

Ne Němcům, ale německým bankám. Pro ně to byl skvělý obchod. Dluhy Řeků nemusí vůbec odepisovat, neboť jsou údajně "relevantní pro systém". Když to dešifrujeme, znamená to jednoznačně, že banky mají takovou moc, že mohou dělat či nedělat, co se jim zlíbí. Německý stát musí tedy Řekům, kteří jsou na dně a na mizině, pomoci, aby snad banky neutrpěly žádné výpadky plateb! Zároveň stát podporuje banky penězi a daňovými výhodami. Stát však ale tolik miliard nemá, a proti si je musí vypůjčit za úroky u stejných bank! Peníze, za které pak ručí celý národ, putují do Řecka, aby Řekové mohli s našimi penězi zaplatit své dluhy u německých bank! Tato hra je tak absurdní, až je těžko uvěřitelné, že s tím banky vůbec projdou. Ale daří se jim to již po staletí. A od okamžiku, kdy se bankám podařilo oddělit peníze od zlata – bylo to v roce 1914, od tohoto data nejsou peníze kryté skutečnými hodnotami – mohou s námi dělat, co se jim zachce, přičemž se zdá, že to skoro nikdo nepochopil.

Ze záchranných balíků tedy neprofitují Řekové? 

Ne, přirozeně že ne. V existujícím systému peněžních dluhů profitují zásadně jen banky a všichni ti, kteří s nimi úzce spolupracují. Probíhá to vždy podle stejného schématu, bez ohledu na to, zda je to Řecko nebo Argentina v 90 tých letech. Je na to množství příkladů, hlavně v Africe a Jižní Americe. Nejprve vmanipulují národ do obrovských dluhů, dokud nikomu nezůstane ani cent. Pak přinutí stát, aby snížil své výdaje krácením sociálních dávek a platů a zároveň zvýšil daně. Pro obyvatelstvo to znamená menší příjmy a vyšší výdaje. Dlouho to samozřejmě takto pokračovat nemůže. Pro banky je to však bombastický obchod! Když se pak země úplně zhroutí, supi si vyklovou nejlepší kousky a národu nechají bezcenné zbytky. Pak následuje měnová reforma a obyvatelstvo musí znovu dřít a znovu všechno vybudovat, na což jsou samozřejmě potřebné nové úvěry u bank. Mase se pak hodí kousíček masa, aby se znovu chytila na lep. Vyhladovělá po něm nenasytně sáhne, přičemž se jí řekne, že tentokrát to už bude lepší. Pravdou však je, že to nikdy nemůže být lepší, neboť tento systém bezcenných, bankami vymyšlených a vytvořených peněz je v pravém smyslu slova bludným kruhem.

To zní skoro tak, jakoby za tím byl nějaký plán nebo zlomyslná vypočítavost?  

Za vším je nepochybně plán. Je tak jednoduchý, že je až geniální a skvěle funguje již od roku 1694, kdy byla založena Bank of England jako privátní emisní banka (=centrální banka). V pravidelných intervalech, každé dvě nebo tři generace, se vše musí zhroutit, protože zadluženost prostřednictvím úroků exponenciálně roste (= exponenciální je zpočátku pomalý nárůst, který se ustavičně zrychluje, až se pak nedá zastavit vůbec a způsobuje kolaps) a v jistém okamžiku doslova exploduje. A v tomto bodě jsme právě teď – krátce před explozí. Několik evropských států již několik let není schopno plateb a uměle se udržují při životě, což však všechno ještě zhoršuje, protože lidé upadají do stále větší chudoby. USA jsou od začátku srpna definitivně v bankrotu, což se může změnit jen tehdy, kdyby se obě strany v poslední chvíli shodly a zákonem určenou horní hranici dluhů ještě jednou posunuly výš. V nejlepším případě to však dá zemi šanci maximálně na jeden rok. Ještě předtím však asi zkolabuje EU, což by americké hospodářství strhlo do propasti. Těžko říct, kdo se udrží déle, neboť oba se sotva drží na nohou.

Existuje-li tedy nějaký plán, musím se přirozeně zeptat, kdo za ním stojí? Ve Vaší knize tvrdíte, že nad celým západním světem vládne jen hrstka rodin. Hovoříte o nich i jmenovitě. Jak bychom si to měli představit? Tato představa vskutku není pro mě lehká. Jak to dělají a proč o tom nic nevíme?

Ano, pro mnoho lidí je to velmi těžké. A právě proto systém dokonale funguje. Většina lidí považuje skutečnost, že všechno patří jen hrstce lidí, za konspirativní teorii a vyřídí to slovy: "To vůbec není možné" – jednoduše proto, že to překračuje hranice jejich představivosti.
Je to však skutečně pouze několik rodin a vlastní bezmála vše – banky, velké koncerny, všechna důležitá média. Podílejí se na velkých investičních podnicích a firmách, spravujících majetek, což je zčásti velmi zamotané a těžko přehledné, což jsem však doložil ve své knize – například s firmami patřícími Rotschildům, Blackstone a Blackrock, které se podílejí prakticky na všech velkých německých firmách. 

Tyto rodiny mají své prodloužené ruce, "vojáky", ve většině představenstev a dozorčích radách. Přes své nadace financují téměř celý výzkum a rozhodují tak, co se bude zkoumat a kterým směrem se budou ubírat výsledky bádání. Podvod s Climatgate (= název aféry v souvislosti s manipulovanými vědeckými údaji pro Mezivládní panel pro klimatické změny – pozn. překl.) je toho typickým příkladem.

Je prokázáno, že globální nárůst teploty je obrovský podvod a že všechny údaje potvrzující oteplování byly zfalšované. Je dokázáno, že v globálním rozsahu teploty klesají. S údajným oteplováním Země se však dá vydělat hodně peněz, proto média informují i nadále o „zlém“ CO2 a že teplota na naší Zemi stoupá. Takové věci se vymýšlejí "zcela nahoře" a podrobná realizace těchto akcí se pak vypracovává v grémiích, které jsou podřízené systému. Je to přísný hierarchický systém, který proniká vším. Na jeho vrcholu je hrstka rodin, které mají nesmírnou moc a vlastní toho tolik, že si to jednoduchý člověk nedokáže představit. Pod nimi je druhá řada a pak třetí. Celkem jde asi o dvě stě rodin, sjednocených v organizacích jako CFR, Trilaterální komise, Římský klub, Skupina Bilderberg a v mnoha dalších. Přes tato grémia řídí politiku, takzvanou vědu a média. Nechci zacházet do podrobností, protože by to přesahovalo rámec našeho rozhovoru. O všem detailně píšu v knize.

Ano, to sedí. Jdete do detailů, ale přesto je vše srozumitelné! Přiznávám, že Vaše kniha byla první, která mi umožnila jednoduše a srozumitelně pochopit širší souvislosti mezi ekonomikou, penězi, zlatem a velkými organizacemi jako IWF (= Mezinárodní měnový fond), BIZ a médii. Jdete v ní však ještě dál a mluvíte o souvislostech s tématy jako Chemtrails (=chemické stopy) a „údajnou“ válkou proti teroru. Není to tak trochu přehnané? 

Ne, jedno s druhým souvisí ...

Tak vám tedy ještě rychle položím poslední otázku: Když je všechno manipulováno a velký kolaps nezadržitelný, co ještě můžeme dělat? Je nějaké řešení či východisko, nebo se musíme připravit na temné časy a začít hromadit potraviny? 

Ano, samozřejmě je tu východisko! Musíme tento koloběh prostě přerušit. Hlavně vzděláváním a osvětou, a k tomu se přece snažíme nyní oba přispět. Naštěstí nejsme jediní. V posledních letech prosákla pravda o manipulaci lidstva na světlo na více místech. Zdá se, že se opravdu probouzíme z jakéhosi stavu spánku a osvobozujeme se. Dalo by se říci, že z puberty pomalu přecházíme do dospělosti. Bude důležité, abychom nastávající kolaps vnímali a chápali jako šanci změnit se, a nepodlehli znovu našim starým zvyklostem, strachu a hněvu, které vedou jen k válce a bídě. Přechodná doba však může být velmi tvrdá, netřeba si nic nalhávat.

V každém případě neuškodí, když máte ve skříni nějaké potraviny, nebo když se přichystáte i na jiné možnosti vývoje situace. Každý kdo může, by měl mít trochu zlata a stříbra a tak zajistit alespoň část toho, co vlastní. To bude důležité hlavně v přechodné době, neboť tato může být tvrdá. Za kulisami dění však momentálně na mnoha místech současně pracují vlivné osobnosti již na novém systému. Ten by měl být spravedlivější a podporovat soužití v míru. Musí zmizet dluhy i úroky, což se samozřejmě nebude líbit jistým osobám, ale to se mělo stát již dávno. Možná to bude mít formu bezpodmínečného základního příjmu. (viz výše pozn. autorky webu). Více zde o tom momentálně říct nemohu, protože se právě na tom pracuje. Ale něco se děje! V nejbližších letech se všechno velmi změní, to můžu slíbit. A jsem si jistý, že k lepšímu, že zažijeme v našem lidském vědomí kvantový skok, který přinese ovoce všem zúčastněným. Neboť v zásadě je to možné! Přirozeně, že si musíme všichni vyhrnout rukávy a převzít odpovědnost. 

ZDE UKÁZKY Z KNIHY:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1610-ukazka-z-knihy-co-nesmite-vedet-.aspx

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1621-hospodarstvi-a-penize-ukazka-z-knihy-co-nesmite-vedet-.aspx

 
www.milepola.webgarden.cz / © 2007 by milepola a thinnka kontakt milepola@seznam.cz