PÍSNĚ, KTERÉ MÁM MOC RÁDA, BÁSNĚ, POVÍDKY A PŘÍBĚHY, KTERÉ OBČAS VYTVOŘÍM, aneb o životě jako takovém...

Témata

KRANTI-REIKY

ZDE SI MŮŽETE POPOVÍDAT ON-LINE

BannerFans.com

Kniha vzkazů pro autorku stránek

Dnešní návštěvy:

Statistika

Konec korupci!!!

logo nadačního fondu proti korupci

PODNIKÁME BEZ KORUPCE

Podnikáme bez korupce

podnikat bez korupce

  1. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.
  2. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.
  3. V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci je nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

Víte co je energie světla a lásky REIKY?

Reiky je japonský výraz pro univerzální životní energii či sílu, která nás obklopuje. Pro někoho může býti duchovní cestou, která pomáhá rozvíjet osobnost a duchovní růst. Reiki dnes známe díky Dr. Mikao Usui, který žil v 19. století a podle tradovaného příběhu byl rektorem Japonské křesťanské univerzity Došiša v japonském Kjótu a byl zároveň křesťanským duchovním. K objevení léčivé síly reiky ho přivedla otázka jeho žáka na způsob jakým léčil Ježíš. Dr. Mikao Usui se vydal hledat odpověď na tuto otázku a po dlouhém hledání ji našel.

Do Evropy přinesla Usuiho systém koncem 30.let Hawayo Takata, Hajašiho žákyně, kterou jmenoval svou následnicí a velmistryní. Takata žila na Havaji a vyučila více než dvacet mistrů a mistryní Reiki. V r. 1980 Takata zemřela a její funkci převzala její vnučka Phyllis Lei Furumoto a dr. Barbara Webberová-Rayová, žákyně a blízká přítelkyně Takaty. Od této doby se Reiki šíří neuvěřitelně rychle.

Podstatou Reiky by vždy měla být láska, ze které k nám proudí všeobsahující božské informace, například laskavost a radost ze života. Reiky nerozdělujeme na pozitivní ani negativní, protože je sama o sobě základní a neutrální energie života. Pomůže nám vnímat a cítit svět citlivěji a pozitivněji. Veškeré pocity bolesti, prázdnoty, smutku či samoty, nám může Reiky pomoci přeměnit a vyléčit. Tato duchovní metoda je dostupná každému. Stačí, aby vás zasvětil mistr Reiky, tedy spíše ve vás probudil tuto „dřímající“ energii. Po zasvěcení by se reiky měla ve vás probudit naplno.

Reiki není vždy závislá na rozumu. Sama o sobě je to inteligentní energie, která je naprogramována tak, že ví jak má působit. Tento pramen energie vás přivede k harmonii fyzické i duchovní, respektive tyto vaše dvě složky sladí v jeden správně fungující celek.

Reiky jako samoléčící energie dokáže odstranit energetické blokády, podporuje zdravý život a umožňuje aktivní zapojení do všeobecné lásky lidstva. Pomocí ní dokážeme léčit různé lidské bolístky. Mimo jiné nás může zbavit nadměrného strachu a obav, nebo napraví různé bloky, jak fyzické, tak i duševní.

Za pomoci této energie můžete zlepšit a rozvíjet zdraví nejen své, ale i ostatních. Člověk pracující s reiky se stává šiřitelem této univerzální energie. Není proto klasickým léčitelem, pouze energii předává a tím pomáhá léčit ostatní.

Práce s reiky energií předpokládá mnoho duchovního úsilí. Aby jste jí v sobě udrželi, je zapotřebí praktikovat žití v lásce, mít úctu k životu a především úctu k sobě samým.


Reiki dělíme na tři stupně.

1. stupeň je samozřejmě vhodný pro začátečníky. Jde o seznámení s celkovou filosofií učení a o počátek cesty hledání a sebepoznání. Žáku přinese rozvoj svého podvědomí, dále nové vnímání světa a nakonec i motivaci do dalšího života. Tento stupeň umožňuje předávání energie hlavně v rodině nebo přátelům. V prvním stupni bychom ale měli především očistit sami sebe.

2. stupeň lze již použít k terapeutické práci na druhých. Tímto stupněm se zvyšuje předávaná energie učitelem a rozvíjí se intuice i žákovo vnímání. Pomocí technik a symbolů, které využívá 2. stupeň, lze energii předávat i osobám na dálku. Učitel učí žáka Reiky vyzařovat a cíleně směrovat i zaměřovat. Také je možné čistit různé předměty, domy i potraviny od negativních energií. Tento stupeň nás má naučit využít energii k pomoci nemocným lidem, i lidem v různých životních situacích. Celkově se nám v tomto stupni otevře vesmírný kanál, který je v člověku z různých důvodů zablokován.

3. stupeň – Mistr REIKI se dělí na 2 části. Někdy je udáván i jako 3. a 4. stupeň. Po absolvování této části se stanete mistrem – žákem a mistrem – učitelem, který může učení Reiki předávat dalším lidem. Tento stupeň je určen hlavně těm, kdo se chtějí věnovat Reiki profesionálně. Je aktivována takzvaná karmická úroveň, která startuje cestu osobního růstu, transformace a konečné fáze učení, tedy osvícení.

Jak jsme již psali, Reiky je čistě pozitivní energie a nikdy nemůže žádným způsobem ublížit něčemu živému, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Jediným problémem může být psychická nepřipravenost jedince. Ale to by měl každý učitel zvládnout.
Jedná se tedy o univerzální energii, která může být použita u každé živé bytosti, ale jak nás učí, dokonce i u rostlin, což potvrdil i výzkum fyzika Jeana Jasquese Delpasse.

Reiki nepůsobí proti vůli jedince. Je to sice nezávislá energie, ale pokud člověk tuto energii odmítne, není mu tato zlatá brána otevřena….

 
www.milepola.webgarden.cz / © 2007 by milepola a thinnka kontakt milepola@seznam.cz