PÍSNĚ, KTERÉ MÁM MOC RÁDA, BÁSNĚ, POVÍDKY A PŘÍBĚHY, KTERÉ OBČAS VYTVOŘÍM, aneb o životě jako takovém...

Témata

KRANTI-REIKY

ZDE SI MŮŽETE POPOVÍDAT ON-LINE

BannerFans.com

Kniha vzkazů pro autorku stránek

Dnešní návštěvy:

Statistika

Konec korupci!!!

logo nadačního fondu proti korupci

PODNIKÁME BEZ KORUPCE

Podnikáme bez korupce

podnikat bez korupce

  1. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.
  2. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.
  3. V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci je nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

Takto to vypadalo na konferenci "Holešovské výzvy"

Vážení účastníci Holešovské výzvy,
Vážený pane Popelko,
29.1.2012
Byl jsem účastníkem včerejší konference k Holešovské výzvě. Její průběh mě velmi nemile překvapil a mohu
říci, že jsem odjížděl před koncem a celkem zhnusen.
Věděl jsem, že původní autoři výzvy pan Princ a pan Baťa byli panem Popelkou a jeho druhy zbaveni svých
rolí v této výzvě, klasicky provedeným pučem, kdy si pan Popelka přizval další druhy a „demokratickou“ většinou výše
uvedené pány vyobcoval.
Přesto jsem jel na tuto konferenci, protože jsem se domníval, že jde o tak závažnou věc, že se pánové nakonec
dohodnou a dají šanci výzvě uspět, tím spíše, že tato výzva, aby mohla být zaštítěna jmény přítomných osob a jmény
iniciativ, které se jí zúčastnily, by musela vytvořit koordinační výbor složený ze zástupců přítomných a již by to nebylo
o jménech Popelka nebo Princ, ale celá akce by dostala jiný, masový obsah.
Skutečnost:
1) dvě samostatná vyhotovení návrhu usnesení
2) v žádném z nich ani zmínka o dřívější emailové komunikaci
3) pozdní zahájení konference, i když převážná většina delegátů byla na místě již více než 1,5 hodiny
předem
4) nesmyslné hlasování na začátku konference a obstrukce, které zabraly velmi mnoho času
5) nový seznam žadatelů o diskusní vystoupení, i když žadatelé byli přihlášeni skrze webovou stránku
výzvy s dostatečným předstihem a měli povinnost i nahlásit o čem chtějí hovořit, měli jsme zasílat i
naše návrhy na řešení jednotlivých kapitol ze života společnosti – prostor na příspěvek – 3 min.
6) Následuje po cca hodině nesmyslná přestávka, když si přítomní mohli chodit pro občerstvení
průběžně
7) po přestávce bylo zřejmé proč byla a proč byla dostatečně dlouhá – aby nebyl čas na diskusi, která
byla schválena dle pořadu jednání
8) nikdo neměl šanci se vyjádřit k předneseným příspěvkům, protože pro pana Popelku diskuse by byla
překážkou a mohly by se objevit změny v usnesení. Samozřejmě vlna nevole a nesouhlasu
spotřebovala další podstatnou část již tak krátkého času, který organizátor pan Popelka – z mého
pohledu záměrně – nastavil zahájením po 13 hodině odpoledne s předpokladem, že se bude rokovat
max 4 hodiny.
9) Žádné jednání – až po nátlaku, ke zřízení koordinačního centra – bez reálné závaznosti ze strany pana
Popelky a jeho druhů
10) Výrazivo pana Popelky, kdy z tribuny pronášel - „tak si zařiďte vlastní výzvu“ nebo, „kdo nebude
zticha, bude vyveden“ jsou pro mě jen dalším důkazem, proč prohlašuji níže uvedené.
Vážený pane Popelko,
na základě výše uvedeného, stejně jako Vašich megalomanských prohlášení, jak jste připraven již dnes rozjet
kampaň za odvolání vlády a prezidenta, jak hned v pondělí vyjedou auta se sta tisíci letáků po celé ČR aby občané přišli
15.3.2012 na demonstraci, ze které vzejde pád vlády a kdy „my“ - myšleno „Vy a vaši druhové“, bez našeho vědomí a
souhlasu, bez informaci pro nás, si uzurpujete právo jmenovat lidi na ministerské posty, jednat s dalšími politickými
stranami. O čem? Pane Popelko, O ČEM???Na základě snad naší podpory? Na základě podepsané prezenční
listiny?
Aby bylo zcela jasno – Vám pane Popelko nedávám žádné právo použít můj podpis na prezenční listině,
kterým jsem stvrdil pouze to, že jsem byl účastníkem konference. Nedávám Vám žádné právo spojovat mé jméno či
jméno Reformy společnosti, o.s.,s jakýmikoliv aktivitami, kde budete vystupovat ať již jako organizátor, či jen jako
účastník. S některými body z Vašeho usnesení jsem souhlasil, nemám s nimi žádný problém, pokud budou
prezentovány jako výzva vládě, bez požadavku na svolávání demonstrací.
Kategoricky se distancuji od Vašich snah svolávat občany na náměstí na demonstraci, protože na konferenci
nebyla dohodnuta žádná vize, kterou by bylo možné občanům předložit jako alternativu stávajícímu stavu, ani se o ní
nejednalo a z celého průběhu konference je zřejmé, že to pro vás není vůbec důležité.
Pro mě z celé konference vyplynul jeden závěr – jste mistrem manipulace a musím napsat, že mnohý kovaný
bolševik by vám tuto schopnost záviděl.
Pokud se někdo domníváte, že se zbytečně rozčiluji – potom všem vřele doporučuji, znovu si uvědomit, že tato
osoba – pan Popelka, pučem sebral tuto výzvu jejich autorům. Možná jste si ani nevšimli, ale v určitou dobu se z
konference ztratil pan Princ – možná by pan Popelka mohl vysvětlit proč? Kdo byl ten tajemný muž, který vyhrožoval
panu Princovi, že jej nechá vyhodit? Potom se tiše vytratil i pan Baťa – možná pane Popelko víte proč?
Vážení, uvědomte si, že tato osoba zablokovala diskusi na webu výzvy, byly smazány příspěvky, bylo
vyvěšeno pár dnů před konáním konference bankovní konto (to smazáno a zablokováno nebylo – jaká náhoda) –
nezajímá vás, čí konto to je? Kdo má k němu podpisové právo? Jakou kontrolu k němu mají účastníci konference, kteří
se rozhodli výzvu podpořit, když konto bylo založeno dříve než se konala konference? Není to náhodou soukromé
konto, když se tváří jako soukromé konto?
Musel jsem v tom mumraji zařvat na pana Popelku, před svým odchodem, než pan Popelka začal zase
provolávat do mikrofonu, že kdo se neutiší, bude vyveden – kdo bude platit ty jízdy po ČR a ty plakáty a ta auta –
odpověděl mi, že bylo přece založeno konto a je vyvěšeno na webu.
Takže k tomu poslední věc – KDO VÁS NAJAL PANE POPELKO A KDO VÁS PLATÍ? V ČÍM ZÁJMU
JSTE SE ROZHODL ZNEUŽÍT ALTERNATIVNÍ INICIATIVY K PODPOŘE TOHOTO PROJEKTU, KTERÝ JSTE
ANI SÁM NEVYMYSLEL, JEN SJTE JEJ ZNEUŽIL A PARAZITUJETE NA NĚM?
Co mě opravňuje k takovému tvrzení? Když bylo konto založeno pár dnů před konferencí, kdo zaslal ty sta
tisíce korun na tisk plakátů, zajištění aut? Kdo stihne do pondělí vytisknout ty sta tisíce plakátů, kdo je navrhne a kdy je
účastníci konference uvidí, aby je mohli odsouhlasit? S tím se zřejmě ani nepočítá, že, pane Popelko.
Pokud někdo z účastníků dává panu Popelkovi bianco šek a volnou ruku, aby jeho jménem jednal a cokoliv
prohlašoval, cokoliv tvrdil na nějakých plakátech a jeho jménem svolával demonstrace, když ani neví, co občanům
nabídnout jako alternativu, je to jeho naivita a jeho věc.
Ale já znovu opakuji:
DISTANCUJI SE OD VÝSTUPU I PRŮBĚHU KONFERENCE K HOLEŠOVICKÉ VÝZVĚ ZE DNE 28.1.2012,
DISTANCUJI SE OD AKTIVIT HOLEŠOVSKÉ VÝZVY, STEJNĚ JAKO OD AKTIVIT PANA POPELKY, MŮJ
PODPIS NA PREZENČNÍ LISTINĚ MÁ VYPOVÍDACÍ HODNOTU POUZE V TOM, ŽE JSEM SE KONFERENCE
ÚČASTNIL, NEŽ JSEM Z NÍ PŘED UKONČENÍM ZHNUSENĚ ODEŠEL.
KATEGORICKY PROTESTUJI PROTI PŘÍPADNÉMU ZNEUŽITÍ MÉHO JMÉNA NEBO JMÉNA REFORMY
SPOLEČNOSTI, O.S., KDY BY PREZENČNÍ LISTINA Z TÉTO AKCE BYLA PANEM POPELKOU ČI
KÝMKOLIV JINÝM VYDÁVÁNA JAKO DOKLAD POTVRZUJÍCÍ PODPORU AKTIVITÁM HOLEŠOVSKÉ
VÝZVY, PANU POPELKPOVI ČI KOMUKOLIV JINÉMU.
MŮJ SOUHLAS, ANI PODPORU ROZHODNĚ NEMÁTE!
Schlimbach Jiří
Olomouc


Poznámka autorky stránek: Pan Slimbach je tvůrce nadějné ekonomické reformy SES nedivím se, že se zklamal přístupem pana Popelky a jeho obavy, že zde jde o vějičku na lidi a mediální masovou masáž, já osobně sdílím.
Pokud nebudou dotazy smysluplně zodpovězeny panem Popelkou, mám obavy, že je někým nastrčen a snaží se zlikvidovat to, co je dobré pro společnost. Pojmenovat cíl, ale hlavně také mít již připravenu reformu, která k tomuto cíli povede a hlavně těm, co reformu budou uvádět v život, dát takové mantinely, kde nebude šance na korupci, podvody na úkor občanů státu, zkrátka tvrdé sankce a zodpovědnost za prosperitu země, což dosud u nás chybí.

 
www.milepola.webgarden.cz / © 2007 by milepola a thinnka kontakt milepola@seznam.cz